Každý, kto prekoná sám seba, stáva sa víťazom, pretože aj najpomalší bežec je rýchlejší ako ležiaci lenivec